صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 397,537,990,496
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا 397,537,990,496
ضامن سود آوری: ندارد
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش 365,798
تعداد واحدهای باقی مانده: 134,202 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,096,326
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,086,769
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/27 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,086,769
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود