صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 618,513,208,269
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا 618,513,208,269
ضامن سود آوری: ندارد
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش 549,064
تعداد واحدهای باقی مانده: 450,936 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,136,781
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,126,487
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/02 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,126,487
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود