صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 836,625,174,715
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا 836,625,174,715
ضامن سود آوری: ندارد
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش 775,239
تعداد واحدهای باقی مانده: 224,761 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,088,145
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,079,184
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/24 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,079,184
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود