صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 506,811,094,366
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا 506,811,094,366
ضامن سود آوری: ندارد
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش 460,922
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,078 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,109,062
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,099,559
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/08 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,099,559
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود