صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری بانک انصار کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 181,701,496,273
ضامن نقد شوندگی دوم: ندارد
متولی صندوق: شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا 181,701,496,273
ضامن سود آوری: ندارد
مدیر سرمایه گذاری: احمد کاظمی مرگاوی تعداد واحدهای سرمایه گذاری
حسابرس: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش 220,200
تعداد واحدهای باقی مانده: 279,800 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 831,565
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19 بازارگردان قیمت آماری هر واحد (ریال): 825,166
تاریخ محاسبه NAV: 1395/10/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 825,166
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود